We're Committed to Sustainability.

Grönt är inget nytt för Stonhard. I över 30 år har Stonhard varit en innovatör inom 100% fasta ämnen. Sedan juni 2005 har Stonhard, genom ansträngningar inom återvinning, förhindrat 92,7% av allt returnerat material, inklusive avvecklade och föråldrade produkter, från att gå in i avfallsflödet. Stonhards unika förpackningsmetoder hindrar årligen 4.8 miljoner 4-liters hinkar och 1-litersburkar från att dumpas i sophögar. Stonhards Maple Shade, New Jersey tillverkningsanläggning har inte släppt ut processavfallsvatten i det lokala kommunala avloppssystemet på över 10 år.</p> <h2>GRÖNA PRODUKTER</h2> <p><strong><a href="/products/stonblend/" target="_blank">Stonblend GSI-G</a>:</strong> Epoxy massagolvssystem som blandar återvunnet glas i ytan för ett stiliserat utseende och en hållbar lösning.</p> <p><strong><a href="/products/stonclad/" target="_blank">Stonclad GR-G</a>:</strong> Epoxy massagolvssystem för generell service som använder återvunnet material. Följande är LEED-poäng där Stonhard kan hjälpa ditt projekt bli LEED-certifierat.</p> <p><strong><a href="/products/stonclad/" target="_blank">Stonclad G2</a>:</strong> ett fyra-komponents, polyuretan massagolvssystem som innehåller post-industriellt återvunnet glas och snabbt förnybara material i sin sammansättning.</p> <h2>INGET MER BLY</h2> <p>På grund av de hälsofaror förknippade med bly och kromföreningar, har bly och Sulfochromate-baserade gula pigment har tagits bort från produktionen av våra markeringsfärger i Epoplexlinjen.</p> <h2>VÅRA ANLÄGGNINGAR ÄR GRÖNA. Stonhard har eliminerat användningen av kromsyreoxid (en kromförening) som grönt pigment i flera Stonhards betongprodukter, vilket har gjort dessa produkter miljövänliga (ofarliga).</p> <h2>PRODUKTUTVECKLING</h2> <p>Över 90% av produktutvecklingen och omformuleringarna de senaste åren har inriktats på vattenbaserad uretan eller 100% solid epoxybaserad kemi. Denna insats ger inte bara säkrare golv och beläggningsprodukter till både industriella och kommersiella marknader, den minskar också mängden farligt avfall.

LEED CERTIFICATION INFO

How to achieve LEED Certification with Stonhard

A long-term solution with a long life cycle – Stonhard flooring systems can be used to rehabilitate an existing building and lessen the need for new facilities. Stonhard flooring systems significantly cut down on job-site waste and our crews can follow any and all on-site disposal plans. Further reduce waste up to 85% through Stonhard’s unique packaging that minimizes metal can waste and has premeasured amounts for ease of mixing and disposal.

Material and Resources

MRc3 - Building Reuse and Construction Waste Management:
Stonhard offers products formulated using recyclable glass aggregate and other post-industrial recyclable content. Our urethanes contain bio-based materials which may contribute to LEED credits.

MRc4 – Materials and Resource Credits:
In partnering with architects and interior designers who seek environmentally-informed information and disclosure of product content, we are pleased to publish our Health Product Declarations (HDPs).

Indoor Environmental Quality

IEQc2 – Low Emitting Materials and CDPH Certification:
Stonhard products meet and exceed VOC requirements for floor coatings. In addition, we have a catalog of CDPH v1.1-2010 certified systems. 

 

    


  • Välj rätt produkt


  • Ni kan ringa oss: +46 73-537 42 20

    Eller så kan ni skicka ett mail: info@stonhard.se 

  • Pharma Industry Solutions.jpg