Livsmedel & Dryck

Steril, överlägsen golvprestanda i miljöer där livsmedel behandlas. Här hittar du hygieniska, halkfria och slitstarka ytor i många olika sammansättningar. Ytorna hanterar starka kemiska utsläpp och värmechocker / temperaturförändringar samt regelbunden rengöring. Vi erbjuder en Anti-mikrobiell Tillsats, Stonplus AM9. Den här organiska sammansättning tillsätts under installationen och fungerar som en permanent bakteriostat och fungistat mot ett brett spektrum av gram-positiva och gram-negativa bakterier och svampar.

 

Produkter som Användes:

Stonclad UT

En första klassens matproducent behöver ett toppresterande golvsystem. Stonclad UT klarar av extrema temperaturer och eftersom det är fogfritt så förebyggs bakterietillväxt och det är enkelt att hålla rent.

Produkter som Användes:

Stonclad GS

Detta fogfria polyuretansystem är speciellt framtaget för livsmedelsindustrin. Stonclad UR klarar av termiska chocker samtidigt som det är väldigt slag och slitagetåligt.

Produkter som Användes:

Stonclad UT

Detta polyuretanbaserade systemet ger en slitstark, lättstädad och fläckresistent yta hos en vinproducent.

Produkter som Användes:

Stonclad UR

Golvet i denna livsmedelsindustri är skyddad från skador från termisk chock och termiska variationer med Stonclad UR.


Välj rätt produkt

Hitta rätt produkt för dina behov. Välj i rullistorna för att avgränsa ditt sökresultat.


Mer Fallstudier Kommer Snart!
  • Välj rätt produkt


  • Ni kan ringa oss: +46 73-537 42 20

    Eller så kan ni skicka ett mail: info@stonhard.se 

  • Pharma Industry Solutions.jpg