stonclad gs production floor stonclad gs production floor stonchem 441 lining for a digester

Vatten / Reningsverk

Vi har beläggningssystem för att behandla behandlingsanläggningarna. Våra kemikalie- och frätningsresistenta system bistår dessa kritiska tillverkningsmiljöer och hjälper dig att följa reglelverket och öka säkerheten. Skydda dina tankar, invallningar, bassänger och brunnar (NFF 61) mot frätande åverkan med våra specialutvecklade golv och foderlösningar.


Välj rätt produkt

Hitta rätt produkt för dina behov. Välj i rullistorna för att avgränsa ditt sökresultat.


Mer Fallstudier Kommer Snart!
  • Välj rätt produkt


  • Ni kan ringa oss: +46 73-537 42 20

    Eller så kan ni skicka ett mail: info@stonhard.se 

  • Pharma Industry Solutions.jpg