stonclad gs production floor stonclad gs production floor stonchem 441 lining for a digester

Vatten / Reningsverk

Vi har beläggningssystem för att behandla behandlingsanläggningarna. Våra kemikalie- och frätningsresistenta system bistår dessa kritiska tillverkningsmiljöer och hjälper dig att följa reglelverket och öka säkerheten. Skydda dina tankar, invallningar, bassänger och brunnar (NFF 61) mot frätande åverkan med våra specialutvecklade golv och foderlösningar.

Produkter som Användes:

Stonclad GS

Tillverkningsindustrier behöver golv som klarar av kraven som ställs där. Detta kemikalie, slag och slitageresistenta epoxybaserade golvsystem står emot och skyddar denna produktionsyta där utrustning för test av vattenkvalitet tillverkas.

Produkter som Användes:

Stonclad GS

Stonclad GS skyddar denna produktionslokal i ett vattenreningsverk.

Produkter som Användes:

Stonchem 500

Ett lösningsmedelsfritt, polyurea-polyuretan baserat liningsystem är ett helt tätt membran som skyddar betongen i denna biogasanläggning från kemiska angrepp och slitage.


Välj rätt produkt

Hitta rätt produkt för dina behov. Välj i rullistorna för att avgränsa ditt sökresultat.


Mer Fallstudier Kommer Snart!
  • Välj rätt produkt


  • Ni kan ringa oss: +46 73-537 42 20

    Eller så kan ni skicka ett mail: info@stonhard.se 

  • Pharma Industry Solutions.jpg