Sekretesspolicy. STONHARD, (nedan kallad STONHARD) värderar sitt förhållande till besökare och kunder och gör sitt yttersta för att skydda all personlig information som samlas in, samtidigt som produkt- och serviceinformation görs tillgänglig för våra kunder. Detta avsnitt beskriver de övergripande sekretesspraxiserna för STONHARD. Den gäller inte andra företag än STONHARD eller någon som inte är anställd av STONHARD.  Denna sekretesspolicy gäller information som vi samlar in: på webbplatsen, i e-post, text och andra elektroniska meddelanden mellan dig och webbplatsen. Den gäller inte information som samlas in av oss offline eller på annat sätt.</p> <p>Det finns två typer av information som samlas in på webbplatsen: Personligt identifierbar information och icke-personligt identifierbar information. Personligt identifierbar information ("personlig information") är information som identifierar dig som individ, oavsett om det är direkt, t.ex. ditt namn, adress, e-postadress eller indirekt, t.ex. via din internetprotokoll (IP) adress, telefonnummer, åldersintervall, etc. Personlig information erhålls via spårning av webbplatsanvändning eller när du frivilligt tillhandahåller informationen till oss, till exempel genom att fylla i formulär på webbplatsen. STONHARD använder personlig information för att svara på dina frågor; tillhandahålla produkter, tjänster eller information du begär; att kommunicera med dig; att tillhandahålla marknadsföringsmaterial från STONHARD eller andra som vi har relation till.<br /> <br /> När du väl har valt att ge oss personuppgifter kan du vara säker på att den endast kommer att användas för att stödja ditt förhållande till STONHARD eller på annat sätt som annars beskrivs häri. Till exempel kan personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller samlas in och lagras för att du ska kunna få STONHARDs e-nyhetsbrev och / eller e-post, delta i onlinesupport eller "Fråga Experten" tjänsten och för marknadsföring och administrativa ändamål. Det kan också användas för att uppfylla dina beställningar, beställning av provprodukter eller information från STONHARD då och då, för att begära produktsupport, ställa en fråga, rapportera ett problem med webbsidorna, delta i kampanjer, lotterier eller tävlingar. Dessutom kan du inte kommunicera med STONHARD genom "Kontakta Oss" eller kundtjänstens länkar på webbplatsen eller via e-post utan att lämna personlig information. Om du kontaktar STONHARD eller dess tjänsteleverantörer, kommer historiken kring den sessionen eller korrespondensen att lagras. STONHARD kan delge personlig information som vi samlar in eller som du tillhandahåller enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy: (i) till vårt moderbolag, dotterbolag och samarbetspartners; (ii) till entreprenörer, tjänsteleverantörer och andra tredje parter vi använder för att stödja vår verksamhet eller (iii) med ditt samtycke, till företag som erbjuder produkter som kan vara av intresse för dig. Dessa företag kan då kontakta dig direkt med produkt- eller proverbjudanden, personliga erbjudanden och information eller att be om din feedback om produkter och program som kan vara av intresse för dig. Information som samlas in kan också användas för att anpassa Licensierat innehåll (enligt definitionen i användarvillkoren för webbplatsen), besvara dina produkt-informationsförfrågningar, förbättrade tjänster, kontakta dig (till exempel att meddela dig nya eller förbättrade produkter eller produktanvändningar), genomföra forskning, reklam, direktmeddelanden och e-postkampanjer och att tillhandahålla anonym rapportering för internt bruk och till tredje part. STONHARD förbehåller sig rätten att genomföra ytterligare behandling och överföring i den utsträckning som tillåts eller krävs enligt lag eller till stöd för juridisk eller straffrättslig utredning.</p> <p>STONHARD vidtar lämpliga åtgärder mot bakgrund av arten av den personliga information som vi samlar in och riskerna kopplade till att behandla den personliga informationen för att hålla den säker och minska risken för att din personliga information kan nås, ändras, skadas eller användas utan tillstånd. STONHARD kan kombinera information som samlats in om dig med information som erhållits direkt eller via sina anknutna företag, affärspartners eller andra företag. </p> <p>Om du vill uppdatera din information, ta bort dem från STONHARD-programmen som du tidigare registrerat eller förhindra vidare användning av din personliga information eller sluta ta emot kommunikation från STONHARD, följ instruktionerna i avsnitt 11 i våra Användarvillkor. </p> <p>Om hela eller en del av STONHARD eller någon av dess dotterbolag säljs, sammanfogas eller på annat sätt överförs till en annan enhet, kan din personliga och icke-personliga information överföras som en del av den transaktionen eller processen. STONHARD kan också delge Din personliga information: (i) I syfte att följa en domstolsordning, lag eller rättslig process, inklusive att svara på en regerings eller regelmässig förfrågan, (ii) om STONHARD anser att upplysningar är nödvändiga eller lämpliga för att skydda STONHARDs rättigheter, egendom eller säkerhet, våra kunder eller andras säkerhet; eller (iii) om STONHARD har anledning att tro att delgivandet är nödvändigt för att identifiera, kontakta eller väcka rättsliga åtgärder för att verkställa någon av STONHARDs rättigheter, inklusive mot dig eller tredje part, för utebliven betalning, kränkning av eventuella avtal med STONHARD och för att förhindra skada eller störningar i STONHARDs rättigheter eller egendom eller rättigheter eller egendom för andra STONHARD-användare eller någon annan som kan skadas av sådan verksamhet. STONHARD kan delge eller få tillgång till kontouppgifter när STONHARD anser på god tro att lagen kräver det och för administrativa och andra ändamål som STONHARD anser vara nödvändiga för att upprätthålla, service och förbättra STONHARDs produkter och tjänster och för att skydda sina rättigheter eller egendom. Genom att besöka och använda webbplatsen godkänner du att information du lämnat kan delges som beskrivet ovan eller på sätt som kan tillkomma då och då. </p> <p>Med undantag för personliga uppgifter STONHARD kan komma att samla in från dig enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy, betraktas allt material, information eller annan kommunikation du överför, laddar upp eller skickar till webbplatsen eller e-postar till STONHARD ("Kommunikation") som icke-hemligt. STONHARD har ingen skyldighet att bevara sekretessen eller avstå från att delge kommunikation. STONHARD ansvarar inte för och kommer att vara fri att kopiera, avslöja, distribuera, införliva och på annat sätt använda kommunikationen och alla data, bilder, ljud, text, produktidéer, förslag eller förbättringar, liksom allt som är inbäddat i det för alla kommersiella eller icke-kommersiella ändamål. </p> <p>Vi är en del av en multinationell grupp av anknutna företag som har databaser i olika länder, av vilka vissa drivs av dotterbolag och vissa av dem drivs av tredje part på uppdrag av STONHARD eller en något våra dotterbolag. Vi kan överföra din data till en eller flera sådana databaser utanför ditt hemland, eventuellt inklusive länder som kanske inte kräver en adekvat skyddsnivå för din personliga information jämfört med den som tillhandahålls i ditt land. STONHARD är dock delaktiga i standardavtalsklausuler i den form som godkänts av Europeiska Unionens Kommission i syfte att säkerställa effektiva dataskyddsnivåer, i synnerhet avseende överföring av personuppgifter.</p> <p> </p> <p><strong>&lt;Icke-personligt identifierbar information.</strong> <br /> Icke-personligt identifierbar information ("icke-personlig information") är information som handlar om dig men identifierar dig inte som en individ, antingen direkt eller indirekt, till exempel din webbläsartyp, webbadressen till tidigare webbplats du besökte, din internetanslutning, den utrustning du använder för att komma åt webbplatsen etc. STONHARD kan indirekt eller genom tredje part, automatiskt insamla vissa typer av icke-personliga uppgifter från dig när du använder webbplatsen. Vi kan också samla in icke-personliga uppgifter som du frivilligt tillhandahåller, till exempel information som ingår i svar på ett frågeformulär eller en enkät. </p> <p><strong>Kakor (Cookies) Teknologier</strong></p> <p>I allmänhet kan du besöka sajten utan att berätta för STONHARD vem du är eller avslöja personlig information om dig själv.  STONHARD och företag som tillhandahåller dock tjänster till eller på uppdrag av STONHARD kan använda olika tekniker, t.ex. kakor och web-beacons (1x1 pixlar), för att samla in icke-personliga uppgifter som kan ses som ett resultat av ditt besök. Vi kommer att uttryckligen begära ditt samtycke att använda cookies på vår webbplats. Cookies används för att samla allmän användning och volymens statistiska data. Du kan styra användningen av cookies i din webbläsare (besök <a href="http://www.aboutcookies.org/">www.aboutcookies.org</a>  för mer information); Om du avvisar cookies kan vissa eller alla dina möjligheter att använda vår webbplats vara begränsad. Förutom att använda cookies använder vi Google Analytics för att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra rörelser runt webbplatsen och samla demografisk information om vår användarbas som helhet. För att avböja att spåras av Google Analytics på alla webbplatser besök<a href="http://tools.google.com/dlpage/gaoptout">  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout</a>. De kan också använda och avslöja icke-personliga uppgifter som härrör från våra annonskampanjer för rapportering, för schemaläggning och optimering av innehållsleverans och, naturligtvis, kan de göra det om de är skyldiga att göra enligt lag. STONHARD kan använda all information som erhållits via Webbplatsen för alla juridiska ändamål, inklusive, men inte begränsat till, för att utveckla, använda och göra tillgänglig för tredje part (utan kostnad eller mot avgift) aggregerad information om trender, produkter, säkerhet / integritetsmönster och forskning, intern registrering och rapportering, mätning och rapportering av inlärning, prestanda och annan statistisk information om vilken aspekt av sajten som helst, förutom att STONHARD inte kommer att rapportera aggregerad data på ett sätt som rimligen tillåter att sådan information identifieras med någon användare. </p> <p>Vår webbplats kan också inkludera sociala medier eller annonseringsfunktioner, som Facebook eller Twitter-knappar och widgets, till exempel dela det här knappen. Dessa funktioner kan inhämta din IP-adress, vilken sida du besöker på vår webbplats och kan ställa in en cookie för att aktivera funktionen korrekt. Sociala medier och generatorer för annonsering och widgets kan vara tillhandahållen hos en tredje part. Din interaktion med dessa funktioner och widgets styrs av den integritetspolicy som det företaget tillhandahåller.</p> <p> </p> <p><strong>STONHARD Användarvillkor</strong></p> <p>STONHARD, en division av Stoncor Group, Inc. (hädanefter "STONHARD") upprätthåller denna webbplats på <a href="http://www.stonhard.com/">http: //www.stonhard.com</a>  och dess tillhörande webbplatser, webbsidor, innehåll och andra material (kollektivt "webbplatsen") för att ge dig information om STONHARD, dess bransch och produkter. Din tillgång till och användning av webbplatsen är föremål för dessa användarvillkor och vår integritetspolicy finns på http://www.stonhard.com/privacy-policy-terms-of-use/ och alla tillämpliga lagar. Genom att komma åt webbplatsen accepterar du, utan begränsning eller kvalificering, dessa användarvillkor och vår sekretesspolicy. Du bör granska den mest aktuella versionen av användarvillkoren och sekretesspolicyn ofta eftersom de kan ändras då och då och villkoren, efter ändringar, reglerar din användning av webbplatsen. Alla ändringar gäller omedelbart när vi lägger in dem och tillämpar dem. All tillgång till och användning av webbplatsen därefter och din fortsatta användning av Webbplatsen efter att vi gjort ändringar anses vara acceptans av dessa ändringar. Alla nya funktioner som förstärker eller förbättrar webbplatsen kommer också att omfattas av dessa användarvillkor och sekretesspolicyn. </p> <ol> <li><strong>Generellt</strong></li> </ol> <p>Du är välkommen att gå igenom webbplatsen, få tillgång till periodiska e-nyhetsbrev, tekniska bibliotek, se produktkataloger, ställa frågor, delta i tävlingar, kampanjer, undersökningar eller andra tjänster och se all annan information på webbplatsen. Detta och allt annat företagsgodkänt material tillgängligt på webbplatsen kallas "Licensierat Innehåll"Du får se och skriva ut delar av det Licensierade innehållet för egen intern användning men inte för vidareförsäljning eller annat kommersiellt utnyttjande och inte för annan användning än vad som anges i dessa användarvillkor och sekretesspolicy. Alla andra användningar av licensierat innehåll utan STONHARD: s tidigare skriftliga godkännande är strängt förbjudet. </p> <ol start="2"> <li><strong>Produktinformation</strong></li> </ol> <p>Medan STONHARD vidtar kommersiellt rimliga ansträngningar för att tillhandahålla korrekt information, ändras de branscher som STONHARD är en del av och de jurisdiktioner där företaget arbetar och de lagar och förordningar som gäller för dessa branscher och jurisdiktioner ofta. Därför kan informationen på webbplatsen ibland ej vara aktuell eller korrekt. Eftersom många faktorer går in i beslutsprocessen för att köpa en viss produkt och allas särskilda omständigheter och behov kan skilja sig, är licensierat innehåll endast för informationsändamål. STONHARD kan inte försäkra eller garantera och garanterar inte att ditt produktval är korrekt, uppfyller dina specifika behov eller krav eller att rekommendationer, föreskrifter eller annan information som tillhandahålls är fullständig, exakt eller aktuell för dina specifika behov (se vår ansvarsfriskrivning om garantier i avsnitt 10 nedan).Varje påstående eller uttalande om effektiviteten hos STONHARD-produkterna och / eller påståenden eller uttalanden som jämför effektiviteten hos STONHARD-produkterna med andras produkter är uttryckligen begränsad till tillämpningsområdet som refererat på webbplatsen och om inget land är hänvisat, Förenta staterna, om inte annat anges på webbplatsen. Om en produkt eller ett prov som erbjuds av STONHARD genom webbplatsen inte är som beskrivet, är din enda åtgärd att returnera den i sin ursprungliga, oanvända form och få antingen en ersättning för den produkt du köpt eller en återbetalning av det pris du faktiskt betalat. Produktbeskrivningar och prissättning är föremål för korrigering och förändring. STONHARD kan vägra eller annullera produktorder som är placerade till ett felaktigt pris eller baserat på felaktiga befordringsvillkor, oavsett om ordern har bekräftats. Försäljning som görs via webbplatsen, om någon, styrs av STONHARDsStandarvillkor för Försäljning och / eller Fakturavillkor. </p> <ol start="3"> <li><strong>Användarbeteende</strong></li> </ol> <p>Oanständigt eller stötande språk, trakasserier, hot eller missbruk av någon art eller form på webbplatsen, inklusive via e-post, post eller annan kommunikation, är strängt förbjuden. Imitation av andra eller felaktigt uppgiven information kring din anslutning till STONHARD eller någon annan är förbjudet. Du får inte ladda upp, distribuera eller på något annat sätt publicera via webbplatsen något material som är ärekränkande, vulgärt, obscent, hotande, kränkande, invasivt mot andras privatliv eller reklamrättigheter, hatfullt, rasistiskt eller etniskt ifrågasättbart eller som kan utgöra eller uppmuntra ett brott, bryta mot någon lag eller andras rättigheter eller på annat sätt ge upphov till ansvar. </p> <p>Du medger att inte förfalska rubriker eller på annat sätt manipulera identifierare för att dölja ursprunget till allt som sänds via webbplatsen, avslöja proprietär eller konfidentiell information eller på annat sätt bryta mot andras patent, varumärken, affärshemligheter, upphovsrätt eller annan äganderätt (Rättigheter).Du får inte ladda upp kommersiellt material till webbplatsen, använda webbplatsen att försälja till andra, annonsera eller marknadsföra någonting. </p> <p>Alla försök att manipulera eller störa Webbplatsen, dess servrar, nätverk, programvara, utrustning eller databaser som är anslutna till webbplatsen, oavsett om den är skadlig kod, filer eller på andra sätt försöka demontera, omvända eller ta isär någon programvara, kringgå säkerhetsfunktionerna till exempel lösenord, eller vidta åtgärder som äventyrar webbplatsens integritet eller säkerhet, användare eller andra besökare är strängt förbjudna.</p> <p>Du är ansvarig för din Kommunikation och dina aktiviteter på webbplatsen. Under inga omständigheter är eller kommer STONHARD på något sätt ansvara för kommunikation, din eller andras användning av sajten eller annat licensierat innehåll, inklusive men inte begränsat till några fel eller försummelser i något licensierat innehåll eller för förlust eller skada av något slag som uppkommit till följd av användningen av något licensierat innehåll via webbplatsen. </p> <ol start="4"> <li><strong>Ersättning</strong></li> </ol> <p>Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla STONHARD, dess tjänstemän, chefer, leverantörer, tjänsteleverantörer, medarbetare eller andra samarbetspartners, agenter och anställda, fria från alla krav, krav, skador, avgifter och kostnader av någon art, inklusive rimliga avgifter för advokater och andra yrkesverksamma på grund av eller som uppstår på grund av allt du skickar in eller skickar in via webbplatsen, din användning av sajten, din anslutning till sajten, din överträdelse av dessa användarvillkor eller ditt brott mot några rättigheter. Om du tillhandahåller återförsäljningsintyg, skatt eller annan information som är osann, felaktig, bedräglig eller föråldrad, godkänner du STONHARD att hållas friskriven från allt ansvar, skada, förlust eller kostnad (inklusive rimliga avgifter för advokater och andra yrkesverksamma) som det kan medföra, inklusive men inte begränsat till förlust av rörelseresultat, skatter, påföljder eller påföljder, ränta, avgifter, kostnader och utgifter av någon art som härrör från eller är relaterade till något krav, åtgärd eller förfarande som påstås eller initieras mot STONHARD av någon tredje part baserat på den information du tillhandahåller eller din användning av sajten.</p> <ol start="5"> <li><strong>Ändringar på webbplatsen</strong></li> </ol> <p>STONHARD kan då och då ändra det Licensierade Innehållet, de tjänster som erbjuds eller avslutas via webbplatsen eller utöka webbplatsens kapacitet. STONHARD förbehåller sig också rätten när som helst och då och då ändra dessa Användarvillkor, Sekretesspolicyn, Webbplatsen och / eller stänga ner, tillfälligt eller permanent, Webbplatsen (eller någon del därav) med eller utan förvarning. Du är ansvarig för att regelbundet granska dessa Användarvillkor och Sekretesspolicyn. Du godkänner att STONHARD inte är ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för någon sådan åtgärd.</p> <ol start="6"> <li><strong>Upphävning</strong></li> </ol> <p>STONHARD, efter eget gottfinnande, kan upphäva eller avsluta din tillgång eller användning oavsett anledning, men speciellt om STONHARD anser att du har brutit eller handlat inkonsekvent gentemot uppgifterna eller andan i dessa användarvillkor. STONHARD kan också efter eget gottfinnande upphöra med att tillhandahålla Webbplatsen eller någon del därav, med eller utan förvarning, eller avlägsna eller vägra att publicera ett användarbidrag av någon eller annan anledning enligt vårt eget gottfinnande. Du samtycker till att upphävande eller uppsägning kan ske utan föregående meddelande och bekräftar och samtycker till att STONHARD omedelbart avbryter ytterligare tillgång till webbplatsen. STONHARD är inte ansvarigt för dig eller någon tredje part för upphävande eller uppsägning av din tillgång till eller användning av webbplatsen. Utan att begränsa ovanstående har STONHARD rätten att samarbeta fullt ut med alla brottsbekämpande myndigheter eller domstolsbeslut som begär eller riktar oss till att avslöja identiteten eller annan information av någon som publicerar material på eller via webbplatsen. DU AVSÄGER DIG OCH HÅLLER STONHARDGRUPPEN OCH DESS SAMARBETSPARTNERS, LICENSÄGARE OCH TJÄNSTELEVERANTÖRER FRIA FRÅN KRAV SOM RESULTAT AV NÅGON ÅTGÄRD GENOMFÖRD UNDER ELLER SOM FÖLJD AV DERAS UNDERSÖKNINGAR OCH FRÅN ÅTGÄRDER SOM GENOMFÖRTS SOM FÖLJD AV UNDERSÖKNINGAR AV STONHARDGRUPPEN ELLER FÖRVALTNINGSMYNDIGHETER.</p> <ol start="7"> <li><strong>Länkar</strong></li> </ol> <p>Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser eller resurser på Internet. När du länkar till dessa webbplatser lämnar du den här webbplatsen. STONHARD har ingen kontroll över sådana webbplatser, deras innehåll och resurser eller affärspraxis eller policyer för administratörer av sådana webbplatser. STONHARDs integritetsvillkor gäller inte som praxis hos företag eller enskilda personer som driver den länkade webbplatsen. Därför bör du vara försiktig och granska sekretessvilkoren för webbplatser som du besöker för att lära dig mer om deras insamlingsförfaranden. STONHARD avsägersig uttryckligen allt ansvar eller att ställas till svars för tillgängligheten eller noggrannheten hos sådana externa webbplatser eller resurser eller innehållet på dem, stöder inte och ansvarar inte för reklam, produkter eller annat material på eller tillgänglig från sådana webbplatser eller resurser. Publicerandet av en länk på webbplatsen innebär inte att STONHARD stöder Den länkade webbplatsen. Din användning av länkarna sker på egen risk. Du erkänner och accepterar vidare att STONHARD inte ansvarar eller ansvarar direkt eller indirekt för eventuella skador eller förluster som orsakats eller påstås vara orsakade av eller i samband med din användning av eller tillit till varor, tjänster eller material som är tillgängliga på eller via sådan länk, webbplats eller resurs.</p> <ol start="8"> <li><strong>STONHARDs egna rättigheter</strong></li> </ol> <p>Allt som du ser eller läser på webbplatsen, inklusive insamling, sammanställning, sammansättning och arrangemang av licensierat innehåll, är skyddat av samtliga USAs och internationella upphovsrättslagar och får inte användas förutom enligt vad som anges i dessa användarvillkor utan STONHARDs skriftlig tillåtelse. Webbplatsen och all nödvändig programvara som används i samband med Webbplatsen ("Programvara"), insamlingen, sammanställningen, sammansättningen och arrangemanget av Licensierat innehåll, alla bilder, fotografi, grafik, konstverk, text och annan information och material som finns på webbplatsen, oavsett källan, alla märken och annan immateriell äganderätt i samband med detta och all information och data som samlas in via webbplatsen (som alla ingår inom "Licensierat innehåll"), ägs av STONHARD eller dess leverantörer eller partners och innehåller proprietär och konfidentiell information som skyddas av all tillämplig immateriell äganderätt och andra lagar. All varumärken, logotyper, handelsnamn, handelsdräkt, produkt- och servicemärken, individuellt eller i kombination med varandra (gemensamt "Märkerna") och, om de är registrerade, är ägda till STONHARD, deras dotterbolag och dotterbolag eller andra tredjepartsägare som har beviljat STONHARD rätten och licens att använda sina varumärken ("Tredjepartsmärken").Du får inte använda eller visa varumärkena eller tredjepartsmärken på något sätt utan föregående skriftligt samtycke från STONHARD eller respektive ägare. Detta inkluderar användning i eller som metataggar eller någon annan "dold text". Andra STONHARD-produkt- eller servicenamn, logotyper, grafik, sidhuvuden, knappikoner och skripts är varumärken eller handelsdräkt av STONHARD och får inte användas i samband med någon produkt eller tjänst som inte är STONHARD på något sätt, men i synnerhet det som sannolikt kommer att orsaka förvirring på marknaden eller i något som nedvärderar eller diskrediterar STONHARD.</p> <ol start="9"> <li><strong>Meddelanden och Förfaranden för att Göra Anspråk på Upphovsrättsintrång</strong></li> </ol> <p>Meddelanden om påstått upphovsrättsintrång ska skickas till STONHARD. </p> <p>STONHARD respekterar andras immateriella rättigheter och ber sina användare och besökare att göra detsamma. STONHARD kommer att behandla och undersöka meddelanden om påstådd överträdelse och vidta lämpliga åtgärder enligt gällande lagar om immateriella rättigheter. Efter mottagandet av meddelanden som överensstämmer med gällande lag kommer STONHARD att agera för att ta bort eller inaktivera åtkomst till allt material som anses vara överträdande eller befunnits vara föremål för kränkande verksamhet och kommer att agera för att ta bort eller inaktivera åtkomst till all hänvisning eller länk till material eller aktivitet som har visat sig vara kränkande.</p> <p>Om du tror att ditt arbete har kopierats på något sätt som utgör upphovsrättsintrång, vänligen ange all följande information:</p> <p>a. en fysisk eller elektronisk signatur från den person som är behörig att agera på uppdrag av ägaren av en exklusiv upphovsrätt som påstås ha överträtts;</p> <p>b. en beskrivning av det upphovsrättsskyddade arbetet som du hävdar har överträtts;</p> <p>c. en beskrivning av var materialet du hävdar bryter mot upphovsrätten ligger på webbplatsen;</p> <p>d. din adress, telefonnummer och e-postadress samt all annan information som är rimligtvis tillräcklig för att STONHARD ska kunna kontakta dig;</p> <p>e. ett uttalande från dig om att du i god tro anser att den omtvistade användningen inte är tillåten av upphovsrättsinnehavaren, dess agent eller lagen;</p> <p>f. ett uttalande från dig, som görs enligt straff av mened, att ovanstående information i ditt Meddelande är korrekt och att du är upphovsrättsinnehavaren eller behörig att agera på uppdrag av ägaren av en exklusiv rätt som påstås ha överträtts;

 </p> <p><strong>Meddelanden om påstått upphovsrättsintrång bör riktas till:</strong></p> <p><strong>Via post:</strong>  STONHARD<br />, 1000 East Park Avenue<br />, Maple Shade, NJ 08052<br />  Attn: Webmaster</p> <p><strong>Via fax: 856-321-7525</strong></p> <p><strong>Via E-Post: info@stonhard.com</strong></p> <p>(Vänligen inkludera "Uppgift om överträdelse" i ämnesraden.)

</p> <p><strong>VIKTIGT:</strong>FÖREGÅENDE INFORMATION TILLHANDAHÅLLS ENDAST FÖR ATT NOTIFIERA STONEHARD GROUP OM ATT DITT UPPHOVSRÄTTSSKYDDADE MATERIAL KAN HA BLIVIT ÖVERTRÄTT. ALLA ANDRA FÖRFRÅGNINGAR, SÅ SOM PRODUKTRELATERADE FRÅGOR ELLER ÖNSKEMÅL, ELLER FRÅGOR BETRÄFFANDE INTEGRITET, KOMMER INTE BESVARAS GENOM DEN HÄR PROCESSEN. </p> <ol> <li><strong>FRISKRIVNINGAR OCH ANSVARSBEGRÄNSNINGAR</strong></li> </ol> <p>STONHARD ger inga föreställningar eller garantier för webbplatsens eller licensierade innehålls noggrannhet eller fullständighet. STONHARD riktar sig inte mot, och webbplatsen är inte avsedd att användas av barn under 13 år.STONHARD kommer inte att kontakta barn under 13 år angående kampanjer eller marknadsföringssyfte utan föräldrars tillåtelse eller kommer att begära mer personlig information än vad som är rimligt nödvändigt för att delta i en given aktivitet. Men, det filtrerar inte annonser eller annat material barn kan se igenom webbplatsen eller länkade webbplatser, varav några kan vara olämpliga för barn.</p> <p>DU FÖRSTÅR OCH HÅLLER MED OM ATT:</p> <p>(a) DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN ÄR PÅ EGEN RISK. WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS PÅ BASIS UTAV SOM DEN ÄR OCH SOM DEN ÄR TILLGÄNGLIG. STONHARD FRÅNSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, GARANTIER SOM UPPKOMMER VID HANTERING ELLER KURS AV PRESTANDA, FRIHET FRÅN SKADLIG KOD, ICKE-INTRÅNG OCH INBLANDNING I DIN ANVÄNDNING AV HELA ELLER DELAR AV WEBBPLATSEN.</p> <p>(b) STONHARD LÄMNAR INGA GARANTIER (i) OM ATT WEBBPLATSEN UPPFYLLER DINA KRAV, (ii) ATT TILLGÅNGEN TILL WEBBPLATSEN KOMMER ATT VARA OAVBRUTEN, AKTUELL, SÄKER, KORREKT ELLER FELFRI, (iii) ATT PRODUKTERNA KOMMER ATT VARA TILLGÄNGLIGA, KORREKT AVBILDADE ELLER PRISSATTA, (iv) ATT RESULTAT SOM ERHÅLLS FRÅN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN KOMMER ATT VARA KORREKT ELLER TILLFÖRLITLIG, (v) ATT KVALITETEN PÅ ALLA PRODUKTER, WEBBPLATSEN, INFORMATION ELLER ANNAT MATERIAL SOM KÖPTS ELLER ERHÅLLITS AV DIG GENOM WEBBPLATSEN KOMMER ATT UPPFYLLA DINA FÖRVÄNTNINGAR, ELLER (vi) ATT PRODUKTERNA KOMMER ATT VARA KORREKT LEVERERADE I RÄTT MÄNGD.</p> <p>(c) ALLT MATERIAL SOM HÄMTATS ELLER PÅ ANNAT SÄTT ERHÅLLITS GENOM ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN SKER PÅ EGET BEVÅG OCH RISK OCH ATT DU ÄR ENSAM ANSVARIG FÖR EVENTUELLA RESULTERANDE SKADOR.</p> <p>(e) INGA RÅD ELLER INFORMATION, VARE SIG MUNTLIGA ELLER SKRIFTLIGA, SOM DU ERHÅLLER FRÅN STONHARD-GRUPPEN ELLER VIA ELLER FRÅN WEBBPLATSEN SKA SKAPA NÅGON GARANTI SOM INTE UTTRYCKLIGEN ANGES I DESSA ANVÄNDARVILLKOR ELLER SOM PÅ ANNAT SÄTT GÄLLER I ENLIGHET MED DITT KÖP AV STONHARD-PRODUKTERNA ELLER TJÄNSTER.</p> <p>DU FÖRSTÅR OCH GODKÄNNER UTTRYCKLIGEN ATT STONHARD INTE ÄR ANSVARIG FÖR NÅGRA SKADOR VARE SIG DIREKTA, INDIREKTA, OFÖRUTSEDDA, SÄRSKILDA, FÖLJDSKADOR ELLER FÖREDÖMLIGA SKADESTÅND, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL SKADESTÅND FÖR UTEBLIVEN VINST, GOODWILL, ANVÄNDNING, DATA ELLER ANDRA IMMATERIELLA FÖRLUSTER (ÄVEN OM STONHARD-GRUPPEN HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR), OAVSETT OM DEN UPPSTÅR AV ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA, KORREKT INFORMATION, PRODUKTER OCH MATERIAL SOM VISAS ELLER ÄR TILLGÄNGLIG FRÅN WEBBPLATSEN ELLER ANNAN FRÅGA SOM RÖR DIN ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN. DESSA BEGRÄNSNINGAR SKALL GÄLLA OAKTAT EVENTUELLA FEL I DET VÄSENTLIGA SYFTET MED NÅGON BEGRÄNSAD GOTTGÖRELSE. I DEN MÅN VISSA JURISDIKTIONER INTE TILLÅTER UTESLUTNING AV VISSA GARANTIER ELLER BEGRÄNSNING ELLER UTESLUTNING AV ANSVAR FÖR OFÖRUTSEDDA ELLER FÖLJDSKADOR, KANSKE NÅGRA AV OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLER DIG. DET FÖREGÅENDE PÅVERKAR INTE NÅGOT ANSVAR SOM INTE KAN UTESLUTAS ELLER BEGRÄNSAS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. Alternativ för meddelanden/avanmälan. Meddelanden till dig kan skickas via antingen e-post eller vanlig post. Webbplatsen kan också ge meddelanden om ändringar i dessa användarvillkor eller andra frågor genom att visa meddelanden eller länkar till meddelanden till dig i allmänhet på webbplatsen. Meddelande eller annan korrespondens till STONHARD ska skickas med registrerad post, retur kvitto begärt till: STONHARD, 1000 East Park Avenue, Maple Shade, NJ 08052 Attn: Webmaster. Om du vill uppdatera din information eller inte längre ta emot kommunikation från STONHARD, vänligen kontakta STONHARD på info@stonhard.com Allmän Information. Dessa Användarvillkor och alla andra avtal, oavsett om de refereras häri, utgör hela avtalet mellan dig och STONHARD med avseende på och ska styra din aktivitet och användning av webbplatsen, vilket ersätter alla tidigare avtal mellan dig och STONHARD. Du kan också vara föremål för ytterligare villkor som ingår i fakturor, inköpsorder, fraktmanifest, konossement eller villkor och avtal som kan gälla när du köper produkter eller tjänster eller använder tjänster från reklampartners, tredje parts innehåll eller programvara från tredje part. Dessa användarvillkor, din användning av webbplatsen och alla andra avtal med och förhållandet mellan dig och STONHARD skall regleras av lagarna i Delaware utan hänsyn till lagvalsregler, inte heller skall 1980 Förenta nationernas konvention om avtal för internationella köp av varor gälla. Du och STONHARD är överens om att underkasta sig den personliga och exklusiva jurisdiktionen hos de relevanta statliga eller federala domstolarna som är belägna i Delaware. Genom att an

 • Välj rätt produkt


 • Ni kan ringa oss: +46 73-522 05 05

  Eller så kan ni skicka ett mail: info@stonhard.se 


  Stonhard Sweden AB

  Utsiktsgatan 111 | 461 71 Trollhättan | Sweden   

   

 • Pharma Industry Solutions.jpg